INFORMĀCIJA PAR TIRDZNIECĪBAS VIETU

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Alūksnes tirgus ir vieta, kur lauksaimniekiem, zivsaimniekiem, amatniekiem, mājražotājiem veikt savu produktu tirdzniecību.

Darba laiks darba dienās ir no 09:00-15:00, savukārt, sestdienās no 08:00-14:00.

Kamēr valstī ir spēkā noteiktie ar Covid-19 saistītie ierobežojumi, tirgus iekštelpa ir atvērta sestdien, no pulksten 08:00 līdz 12:30.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Iekštelpās pieejamas 8 vietas ar 3 metrus gariem galdiem un 5 vietas ar U veida galdiem (3x2 metri).

Pie katra U veida galda ir elektrības pieslēgums. Kā arī, ir pieejams ūdens un labierīcības.

Pie ieejas tirgus iekštelpā atrodas 3 aukstuma vitrīnas (1,5m x 0,80m) nomai.

 

Tirgus noteikumi