VALKA

Jānis Burmistrs, tirgus organizators:

 

Sarmīte Botva, SIA "KR5" grāmatvede:

 

Diāna Švolmane, SIA "KR5" valdes locekle: