Aluksne

Tirdzniecības organizators:

SIA "KR5" grāmatvede:

Diāna Švolmane, SIA "KR5" valdes locekle: